Vad är pengar?

Posted by | december 18, 2012 | Ekonomi, Samhälle | No Comments

Vad är pengar? : allt du velat veta om världsekonomin men inte vågat fråga om (pocket)En bok som heter ”Vad är pengar?”, med undertiteln ”Allt du velat veta om världsekonomin men inte vågat fråga om”, och som dessutom är skriven av en hyllad och högproduktiv ekonomijournalist, borde ha en given plats på nattduksbordet i tider som dessa. Tyvärr lever Andreas Cervenkas 172 sidor tjocka pocketbok inte upp till förväntningarna.

Förutom inledning och avslutning består boken av texter som tidigare publicerats i Svenska Dagbladet. Anmärkningsvärt nog framgår detta inte alls av vare sig bokens titel, undertitel, framsidan i övrigt eller av bokens baksida. Första sidan med text presenterar kort författaren och upptas i övrigt av hyllningar till densamme. Först efter ytterligare några blad informeras läsaren om boken är tryckt i Litauen och den lilla detaljen att boken inte innehåller något nytt förutom några sidor först och sist i boken. Det är vilseledande och inte värdigt ett seriöst förlag.

Eftersom boken huvudsakligen består av redan publicerade krönikor känns den vid en genomläsning yvig och fragmentarisk. Vidare är den sluggermässig på ett sätt som blir tröttsamt i längden. Kanske är det någon enstaka gång uppfriskande att beskriva ett krispaket som en julklapp, marknadsturbulens som ett gigantiskt krackelerande fuskbygge och USAs underskott som ett tecken på att Obama rökt heroin. När dylik svada pågår sida efter sida blir det dock snabbt outhärdligt.

Det tristaste med boken är emellertid känslan av att Cervenka på flera områden faktiskt har något viktigt att säga. Den lovvärda ambitionen att vara folkbildare och samtidigt granska den finansiella eliten går dock förlorad i den sluggermässiga kvällstidningsjargongen.

Läs Finanskrisen förklarad av Pehr Wissén och Ulf Wissén istället!

föreslår Andreas Bergh

Vad är Pengar?
Andreas Cervenka
Natur & Kultur
ISBN 978-91-27-13375-4

About Andreas Bergh

Leave a Reply

Your email address will not be published.