Critical Thinking About Sex, Love, and Romance in the Mass Media

Posted by | februari 13, 2013 | Media | No Comments

critical-thinking-about-sex-love-and-romance-in-the-mass-media-media-literacy-applications14 februari. Alla hjärtans dag. Den romantiska kärlekens – utan jämförelse – största dag på året. Den romantiska kärleken, den som jag gärna vill utnämna till en av vårt samhälles största och mest genomgripande myter: idén om den livslånga kärleken, om tvåsamheten.

Den romantiska kärleken är kulturell. Den är även tidsmässigt avgränsad. Det som vi idag tenderar förknippa med ”romans” tog sin början någonstans runt 1100-talet i trubadurernas skönsång, letade sig vidare in i de handskrivna romantiska novellerna och sedermera till de tryckta och (så småningom) vida distribuerade böckerna.

En av de viktigaste aktörerna för att upprätthålla idén och idealen kring den romantiska kärleken är, enligt Galician & Merskin, (mass)medierna: tidningar, tv, musik, filmer, reklam osv.:

”It’s a difficult task to find anything in the media has much to teach us about the realities of love” (Robert J. Sternberg, Cupid’s Arrow).

Critical Thinking About Sex, Love, and Romance in the Mass Media” undersöks hur den romantiska (par)kärleken representeras, presenteras och beskrivs i olika medier, samt medias påverkan på uppfattningar och förväntningar på relationer. Dessa uppfattningar och förväntningar handlar i stor utsträckning om myter, stereotyper och föreskrifter om hur en ska vara, om hur relationen ska vara, sexet, kärleken och romantiken. Antologin utgår därmed från att medier utgör en mäktig socialisationsaktör, vilken har makt och förmåga att forma läsarnas, lyssnarnas och tittarnas tankar och åsikter. Enligt detta synsätt har media en normaliserande effekt på hur vi upplever saker, vad vi tycker och vad vi tänker. Den bild som ges och de budskap som kommuniceras vilar ofta på förenklingar, förvrängningar av verkligheten, och på stereotyper. Det är bl.a. så det som anses vara ”rätt” och det som anses vara ”fel” i den sociala verkligheten, det som är ”norm(alt)” och det som är ”onormalt”, blir till. Tillsammans skapar de så ideal, ideal som ingen kan leva upp till eftersom de är skapade utan förankring i det vi kallar verkligheten: vardagen, livet.

Den bild som ges av romantisk kärlek, den som har kommit att bli en av vårt samhälles största myter, är därmed sällan en bild av en realistisk, hälsosam relation, av sex, kärlek och romans. Galician & Merskin menar att detta kan få långtgående konsekvenser. Om det faktiskt är så att människor är beroende av medier för sexuell- och relationssocialisation (inlärning) så blir riktigheten i hur medier porträtterar dessa ämnen kritisk, och om, och när, presentationen är felaktig kan följderna vara direkt skadliga: när en eller båda i en relation har förväntningar baserade på oriktiga eller kontraproduktiva intryck som härstammar (direkt eller indirekt) från media kan deras bedömning påverkas, vilket i sin tur kan leda till beteende och/eller emotionella konsekvenser såsom depressioner och våld.

Möjligtvis tenderar forskarna i antologin ge medier en större roll och kraft än de har, och framför allt kan jag tycka att de missar att medier inte är den enda socialisationsaktören i samhället, utan en bland andra såsom föräldrar, vänner, utbildning osv. Samtidigt är vi generellt dåliga på att ifrågasätta det som ses som självklart. Vi kan ju börja i det lilla, i den här dagen till exempel. Vi kan fråga varför vi ska fira Alla hjärtans dag med hjärtformad choklad. Vi kan fråga varför vi ska äta en romantisk middag, och varför den implicit innebär tända ljus, och röda rosor. Är det möjligtvis så enkelt att vi gör det för att vi själva, i just vår relation, har bestämt att just den 14 februari är den perfekta dagen att manifestera vår kärlek på? Eller för att det är något vi förväntar oss, en idé bland andra, ett ideal att leva upp till?

Undrar Emma

Critical Thinking About Sex, Love, and Romance in the Mass Media

Mary-Lou Galician & Debra L. Merskin

ISBN 9780805856156

Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

About Emma Svensson

Leave a Reply

Your email address will not be published.