Genusmedvetet ledarskap.

Posted by | mars 21, 2013 | Ledarskap | No Comments

Genusmedv ledarskap - omslag.inddDet här boken handlar om resan från att vara en ickefråga till att bli en tillväxtfråga. Genus har blivit en tillväxtfråga. En del av kontentan i Genusmedvetet ledarskap är att flera kvinnor i toppen och en genusmedveten kultur skapar innovationskraft och högre lönsamhet i organisationer och företag.

Den här boken beskriver forskning kring hur Fiber Optic Valley, ett innovationssystem med säte i Hudiksvall, fick VINNOVA-pengar för att placera regionen på europakartan som ett fiberoptiskt centrum.

Med hjälp av en processledare, en genusforskare, en projektledare, utbildare och en kommunikationsansvarig beskrivs ett förändringsarbete för att skapa genusmedveten kultur och ledarskap. Det inbegriper bl a Hälsinglands Sparbank, forskningsinstitutet Acreo och Ericsson i Hudiksvall som bildade Learning Community och gick ”på spaning” i sina egna organisationer.

Man fick syn på maktstrukturer, omedvetenhet om genus och värderingar som höll dem kvar i gamla hjulspår. Med genus som analysmetod genomlyste ledning och medarbetare sina organisationer och företag och slutsatserna är att jämställdhet bidragit till bättre ledning och styrning, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling bland annat genom en ökad innovationskraft.

Hur hänger det här ihop?

Ett av svaren som ges är att det spelar roll att man verkligen går efter kompetens och därmed också ger män och kvinnor lika möjligheter utifrån kunskaper och färdigheter. Starkt enkönade organisationer minskar sin innovationsförmåga med hälften visar tidigare studier.

Det har funnits både svensk och amerikansk forskning sen tidigare som klargör att fler kvinnor i ledningen ger högre lönsamhet. Man har bl a sett att heterogena ledningar har lättare att hantera strategiska överväganden. Konsultföretaget McKinsey har publicerat rapporter och artiklar Women matter 2007 och Making the Breakthrough 2012 som konstaterar att med minimum av tre kvinnor av 10 i en ledningsgrupp ökar lönsamheten.

Det här är en lärobok i hur man kan göra en genomlysning av sin organisaton och sen komma igång med ett ledningsstyrt jämställdhetsarbete.

Boken visar på vad uthålligt jämställdhetsarbete kan ge som utdelning. Samtidigt formulerar unga feminister sin avståndstagande till jämställheten och manar snarare till kamp och revolt. De bekämpar hellre rasister som Breivik än går in i organisationerna och bygger nya lönsammare strukturer.

I den här frågan finns många fronter och den här visar på en av dem.

Skriver Cecilia Zadig

Genusmedvetet ledarskap
Susanne Andersson
Eva Amundsdotter
Marita Svensson
Christina Franzén
Ann-Sofie Däldehög
Liber
ISBN 978-91-47-09863-7

About Camilla Eriksson

Camilla Eriksson arbetar med PR, kommunikationspsykologi och retorik. Som talskrivare har hon arbetat för politiker, näringsliv och media, bl.a. för TV-programmet ”Livet blir bättre” (TV3) och Camilla syns nu och då som retorisk analytiker i TV4:s Nyhetsmorgon. 2010 startade hon PR-byrån Retorikiska. I bagaget har Eriksson en lärarexamen, mastersstudier i pedagogik och psykologistudier från Kanada. Dessutom diplomerades hon som summa cum laude från IHR – Institutionen för reklam och PR (Stockholms universitet). Under årets Almedalsvecka vann hon silver i Årets Almdalsblogg. Hennes retoriska analyser och mer om Camilla kan du med fördel läsa på bloggen www.retorikiska.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.