Governing with the news. The news media as a political institution

Posted by | april 01, 2013 | Kommunikation, Media, Samhälle | No Comments

cook2ndedition.tifÄr relationen mellan politiker och journalister för nära? Har (mass)media kommit att spela huvudrollen på den politiska arenan? I bestämmandet av det politiska, av sakfrågor, vinklingar och alternativ?

Får frågorna dig att tända till, att gå igång, fylla dig med missmod eller kanske med optimism? Om du då inte redan har Governing with the news i bokhyllan eller överstruken på din ”att-läsa-lista” så är det hög tid att köpa, låna, läsa. Du kommer inte undan, den är närmast att betraktas som ett måste i ämnet media, medialisering, journalism och politik.

Till en början med konstaterar Cook allt det där som de flesta andra medieforskare, debattörer, journalister, politiker osv. redan har konstaterat så många gånger förut: att medias rapportering är allt annat än en objektiv, neutral, deskriptiv spegling av det som pågår, sker och händer. Ja, media är en självständig aktör, samarbetar med politiska aktörer, förhandlar, värderar, väljer, tolkar, skriver.

Media är beroende av det som politiker har att ge; av pressmeddelanden, presskonferenser, personliga samtal, läckor. Politiker är beroende av det som media kan ge: publicitet, en möjlighet att nå väljare, att påverka andra politiker, sitt eget parti, lagstiftningsprocessen.

Media är en politisk institution, menar Cook, en bland de övriga. Som politisk institution blir media även en politisk aktör bland de övriga: förgivettagen både i sig självt och i sin nyhetsproduktion som kräver övriga aktörer på anpassning till format, värde och intresse.

Som politisk institution är media inte bara involverad, utan snarare integrerad, i det dagliga politiska arbetet. Media finns alltid där som en faktor att ta med i beräkning: i beslut, i diskussion kring sakfrågor, i vinklingar, i spinn. Media å sin sida skriver om vissa specifika sakfrågor, på ett specifikt sätt, ur ett specifikt perspektiv.

Det är således inte enbart ”nyheter” som produceras gemensamt, sådär politiker och journalister emellan, utan även policys – och politik – är ofta ett resultat av, inte bara denna samverkan, utan även av medias makt: makten att framhäva vissa sakfrågor, vissa alternativ, att influera politikernas uppfattning om medborgarnas sinnesstämning och åsikt, att utgöra den främsta kanalen till väljare, att vara en arena där en debatt förs. Således kommer media inte enbart vara en del av politiken, utan även en del av styret, staten. De formar den kontext där lagstiftningsprocessen tar sin början, når sitt slut, lever sitt liv, oavsett om medborgarna överhuvudtaget är medvetna om frågan (om svaret), och har tagit ställning till denna. Det huvudsakliga är att politikerna uppfattar, tror, och menar sig göra det rätta, på rätt sätt. Detta grundat på det som media skriver, rapporterar, förmedlar.

I allt detta är det givetvis viktigt att hålla i huvudet att Cook skriver i en amerikansk kontext, och att relationen mellan politiker, regering och media inte har samma karaktär här, som den har over there. Samtidigt ger Cook många uppslag, många saker att fundera kring, att ta ställning till. Vad innebär det för politiken, för demokratin, om nu media är en politisk institution, jämbördig de övriga? Vad innebär det för medborgarna, vad innebär det för politikerna och vad finns det för alternativ?

Funderar Emma

Governing with the news. The news media as a political institution.

Timothy E. Cook

The University of Chicago Press

ISBN: 9780226115016

 

About Emma Svensson

Leave a Reply

Your email address will not be published.