Leadership from the Inside Out.

Posted by | april 12, 2013 | Ledarskap | No Comments

CashmanVill du fördjupa ditt ledarskap och förmåga att leda under förändringstryck?

Leadership from the Inside Out känns som en gammal vän som har förmågan och beredskapen att guida. Guida dig som vill ta den utmanande men givande vägen från chefskap till ledarskap. Från att vara chef till att bli ledare som omgivningen följer därför att du står för värderingar och mål som inger förtroende. Att du är väl värd att följa. Och att peka med hela handen räcker inte och fungerar inte på moderna medarbetare.

Jag återvänder själv till denna bok när jag undrar över varför jag valt att göra det jag gör, att arbeta med ledarskap och ledarskapsutveckling, inte minst min egen. Som när omgivningen ger mig feedback som gör mig förbryllad, den direkt förstår mig på. Det handlar om self-leadership. Hur kan jag leda mig själv till det som jag vill uträtta och betyda för min omgivning? Här är ledarskap inte vad man gör utan vad man är och står för. Inifrån och ut.

Frågan som det cirklar kring i den här boken är den utmanande frågan till mig själv:
-Vad är jag här för att göra..?
Om man tror att man kommit till den här världen för att uträtta något speciellt förstås.

To live on purpose and lead with purpose.

Det är budskapet i den här ledarskapsboken av Kevin Cashman som publicerades första gången redan 1998 och blev en National Bestseller. Han formulerade den transformeringsresa som det krävs för att växa som människa och ledare. Han har själv länge väglett och utbildat chefer och ledare.

Hans huvudbudskap är att växa som människa och därmed som ledare. Utforskar vad du verkligen vill stå för och lägga din tid på. Ditt Purpose. Mitt eget är att hjälpa andra att växa. Gärna kvinnor.

En hel del jobb med insidan. Vem är jag egentligen? Vad vill jag leda? Reflektion som gör att man står starkare under förändringstryck. Att man utmejsalar sin inre kompass, en vision och ett syfte. Vi lever en turbulent tid när förändring är ständigt pågående och när företag och institutioner kastas mellan framgång och misslyckande. Chefer tvingas till svåra beslut och en viktig komponent i att lyckas med sitt ledarskap är att få sina medarbetare att omfamna förändringen, trots oviss utgång. Kevin Cashman sammanfattar sju punkter där man ska ha sitt medvetandefokus när det gäller att leda i förändringsflödet vi lever i:

1. Be open to the learning. Istället för att förneka och hålla ifrån dig förändringen. Se vilket lärande som finns att få ur situationen.

2. Practice Present-Moment Awareness. När vi står mitt i förändringen vill vi gärna fly tillbaka i tiden eller in i framtiden. Stanna i ögonblicket och se vad din vision leder dig och vilka möjligheter som finns just nu.

3. Integrate Immediate Focus and Broad Awareness. Det låter som en paradox men det är den avgörande kombinationen av närvaro just nu och en bredare medvetenhet om helheten. Många framgångsrika människor beskriver sin medvetenhet som en skärm där de viktigaste händelserna i deras liv är sammanlänkade på ett meningsfullt sätt.

4. Trust Yourself. Att utvecka sin inre förmåga att lita på sig själv är avgörande när man befinner sig i trapetsen. Tilliten är den bro som förenar dig med din vision.

5. Develop Resiliency Throught Mental-Emotional Strechting. Att utforska och strecha de mentala och emotionella strängarna och så att vad som än händer omkring oss har vi ett inre lugn att möta omgivningen med. Ett lugn som drar andra till sig.

6. Practice the Change Mastery Shifts. Cashman sammanfattar: Gå från att ha fokus på problem till att fokusera möjligheter. Gå från det kort perspektivet till det långa. Gå från att fokusera omständigheter till att hålla fokus på Purpose. Syftet och avsikten. Gå från fokus på kontroll till anpassning. Gå från tvivel till tillit.

7. Take the Leap: Att acceptera att det alltid kommer finnas tvivel och rädsla när man ska upp i trapetsen. Att lägga uppmärksamheten bortom rädslan att förlora och våga lita på sin vision.

Förstås är det lite jobb hemma på kammaren att arbeta med tilltron till den inre kompassen. Personligen är mitt allra svåraste moment i detta inre arbete av Change Mastery att konstatera problemet, acceptera läget och fokusera möjligheterna.

I de lägena har Leadership from the Inside Out. Becoming a Leader for Life varit en kompanjon på vägen.

Cecilia Zadig

Leadership from the Inside Out.
Kevin Cashman
Berett-Koehler
ISBN 978-0-9752765-0-1

About Cecilia Zadig

Leave a Reply

Your email address will not be published.