Out of order

Posted by | oktober 21, 2013 | Kommunikation, Media, Samhälle | No Comments
patterson Out of Order

Jag älskar kritisk teori. Jag älskar det mesta som har med kritik och ifrågasättande av den rådande samhällsordningen att göra. Jag blir helt enkelt bara så barnsligt lycklig när förtryckande strukturer blottläggs, och rådande maktförhållande dekonstrueras.

Därför var jag tämligen lycklig de första 50 sidorna av Thomas E. Pattersons Out of order. På den 51:a sidan började jag emellertid tappa tålamodet och tröttna lite. Patterson är förvisso i gott sällskap. En liknande inverkan har både diverse verk av Chomsky och Foucault haft på mig. Don’t get me wrong. Boken – eller pamfletten, vilket en nu föredrar – är på många sätt intressant. Tesen Patterson driver är den om en massmedia som spelar en alltför stor roll i dagens primärval i staterna. Att det har kommit att bli så är dock, enligt Patterson, medias fel. Skulden ligger istället på partier som har gått från att själva utse presidentkandidater till att lämna över detta ansvar till väljarna. Media blir således den länk som står mellan kandidaterna och väljarna. I ett Pattersonskt idealsamhälle så skulle media ge väljarna den information som de behöver för att gör ett initierat val. Men så lever vi inte i Pattersons idealsamhälle, och media kan således inte fullgöra en roll som den inte har.  Genom boken lägger så Patterson argument till argument för hur negativt det är att media är den främsta källan till väljarnas information då media hellre fokuserar konflikt (game schema) och negativ, delvis partisk, rapportering, istället för att fokusera politiska sakfrågor (political schema).

Patterson ger rikligt med exempel. Han är väldigt initierad. Jag vill dock vidhålla att samma sak skulle kunna ha sagts, med samma tyngd, på bra mycket färre sidor. Det hade till och med varit lättare för Patterson att övertyga mig om boken hade hållit sig till 100 sidor istället för 250, för då hade han lyckats hålla mitt intresse vid liv, hela vägen ut.

Min läsning följdes också av en stark känska av att han skulle ha en egen lite lösning på den problematik han lade vid mina fötter. Och så i sista kapitlet kom det: ”How to fix the Campaign – Shorten it”. Det demokratiska problemet – att väljarna inte har den kunskap som de behöver för att kunna lägga en valsedel i urnan som bygger på ett välinformerat val – ska å slutligen lösas med bl.a. en förkortad valkampanj; genom att primärvalen hålls samtidigt så kan inte längre resultaten från stater som New Hampshire och Iowa (alltid tidigt ute) spela så stor roll i medias rapportering om vinnare och förlorare. Patterson Avslutar med:

”An effective electoral system must take into account what the press, the parties,  and the voters can and cannot do. (…) A well-functioning system should strengthen presidential leadership, give force to voters’ opinions, and set the stage for effective governance. The present system does none of these things. Its weakness are substantial and painfully apparent: self-selected candidates, overload voters, a miscast press.”

Lagom nedslående. Som tur är menar Patterson att denna utveckling, och faktiska situation, inte är giltig i de europeiska demokratierna, utan enbart i USA.

Jag reagerar emellertid också mot att Patterson i princip enbart för fram exempel och forskning som stödjer hans tes (ytterligare en parallell till Chomsky). Jag kan inte heller riktigt släppa den tanke som på allvar kom upp nät jag läste Timothy E. Cooks Governing with the news. Vad är det om säger att vi inte bygger stora delar av vår kunskap om samhället – och om politisk kommunikation – på felaktiga grundpremisser? Cook börjar med att inledningsvis göra klart för läsaren att all annan forskning som bedrivits inom området är felaktig. Det är han som anlägger rätt perspektiv när han nu ser media som den fjärde politiska institutionen (något som Patterson inte skulle hålla med om; media kan inte betraktas som en politisk institution eftersom det inte finns någons som kan hålla den som ansvarig för dess inverkan på väljarna, på politiken, och på demokratin). Det känns lite tråkigt att vissa forskare inom samhällsvetenskapen fortsätter att hävda att det finns rätt och det finns fel, när det kanske mest finns både och.

Tänker Emma

Out of order

Thomas E. Patterson

Vintage

 

 

About Emma Svensson

Leave a Reply

Your email address will not be published.