Så gör jag.

Posted by | februari 18, 2013 | Kommunikation | 2 Comments

malmsten_sa_gor_jag_omslagSå gör jag i titeln betyder att så gör jag.
Inte att jag kan det.
Läs vad det står, det står:
Så gör jag.
Inte:
Det kan jag.
Försök att för en gångs skull läsa det som står!

Bodil Malmsten, älskad, berömd, mångfaldigt utgiven lyriker och författare, har skrivit en bok om hur hon skriver böcker. Och den är handboken den är tänkt att vara. På ett annat sätt.

Malmsten skriver om hur hon skriver, varför hon skriver, när hon skriver och ger dig övningar och regler för ditt skrivande. Jag läser följande regel flera gånger: ”Det som får stå kvar ska vara resultatet av ett val.” Hon skriver det själv flera gånger, som för att tvinga mig, läsaren av hennes ord, att reflektera över den valda meningen. Och så gör hon genom hela boken; allt hon kan för att du ska tolka hennes skrift på det sätt hon avsedde det. Och allt med en insiktsfull transparens som imponerar.

Det som står är en utgångspunkt, ett utkast, en mötesplats.
Det som står får liv först när det passerar genom en läsares hjärna, hjärta, samlade erfarenhet, kropp och muskelminne.
Ingen läser samma bok.

Jag följer hennes steg i min egen takt. Hoppar mellan kapitel, mellan texterna, läser om och hoppar över. Det känns som att hon ser det och ler. För Bodil Malmsten skriver mer på intuition än genom metodik. Och känslan, det är alltid känslan vi vill åt.

Läs det du har skrivit högt. Hör hur orden står mot varandra, med. Hur bokstäver fungerar tillsammans, om det är harmoniskt eller skär sig, bokstäver, hårda och mjuka, om de kolliderar eller samarbetar, ljudet som blir.

Hon skriver om svåra ord, om roliga ord, om konstiga, grova och vackra ord. Om onomatopoetiska ord och om lånade ord. För du behöver hitta dina ord. Kanske har du dem redan. Kanske är de inpräglade under uppväxten.

Det är inte du som använder orden, orden använder dig och visar vart du hör.

Alla möjliga, upptänkliga och orimliga bitar av skrivandet finns med. Katalogiserade i den mån vi definierar kapitelindelning och rubriker som bestämt mönster. Men Bodil Malmsten vore inte Bodil Malmsten om hon inte frångår sin egen ordning. Sist i boken finner du ”Kapitlen som inte kom med”. Men det är inte sådant som blev över, utan texter som hör till men som inte gick att få in. En brokig skara ord som inte trängs med de andra. De väcker nya tankar likafullt.

Och för dig som har en kärlek till orden, som vrider och vänder dem, är detta kärleksromanen du aldrig väntat på.

Njuter Camilla Eriksson

Så gör jag. Konsten att skriva.
Bodil Malmsten
ISBN 917-499-215-5

Modernista

About Camilla Eriksson

Camilla Eriksson arbetar med PR, kommunikationspsykologi och retorik. Som talskrivare har hon arbetat för politiker, näringsliv och media, bl.a. för TV-programmet ”Livet blir bättre” (TV3) och Camilla syns nu och då som retorisk analytiker i TV4:s Nyhetsmorgon. 2010 startade hon PR-byrån Retorikiska. I bagaget har Eriksson en lärarexamen, mastersstudier i pedagogik och psykologistudier från Kanada. Dessutom diplomerades hon som summa cum laude från IHR – Institutionen för reklam och PR (Stockholms universitet). Under årets Almedalsvecka vann hon silver i Årets Almdalsblogg. Hennes retoriska analyser och mer om Camilla kan du med fördel läsa på bloggen www.retorikiska.se

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.