Skärp dig, hur svårt kan det vara att förändra?

Posted by | februari 01, 2013 | Kommunikation, Psykologi | 4 Comments

skarp-dig-hur-svart-kan-det-vara-att-forandra_haftadDet råder ett enormt utbud av fack/affärslitteratur och sålunda en stor konkurrens mellan förlag och deras titlar. Knepen är många för att få just sin bok att sticka ut och fånga den presumtiva läsarens blick. Även om föreliggande bok, ”Skärp dig! Hur svårt kan det vara att förändra” använder sig av de klassiska tricken: En häftig titel och en uppseendeväckande framsida, är det inte det som väckte intresset hos mig. Nej, det var snarare författaren Peter Nilssons titel: Kommunikolog.

Den som läst min blogg har noterat att jag är kritisk mot den s k ”läran” kommunikologi.

Upphovsmännen och företrädare för den hävdar att den bygger på årtionden av metastudier och att man plockat fram det bästa ur ett antal vetenskaper. Man har dock aldrig kunnat visa hur man gjort dessa studier, eller att kommunikologin faktiskt har någon effekt. Som forskare och allmän skeptiker finner jag det uppseendeväckande. Så, då denna bok är en av de första där det överhuvudtaget står skrivet något om kommunikologi, tog jag mig därför an denna bok med nyfikenhet och en förhoppning om att den dels kunde ge lite insikt i hur kommunikologi är uppbyggd, och dels hur kommunikologi används och skapar resultat i praktiken.

Läsaren av denna text bör dock ha min skeptiska hållning i minne framgent.

Bokens ambition är, enligt författaren, att ”slå hål på de vanligaste myterna om kommunikation och förändring” och boken organiseras just efter dessa myter. Inledningsvis finns dock två kapitel som avser förklara den vetenskapliga utgångspunkten för kommunikologi och även bokens resterande innehåll. Dessvärre blir jag besviken redan här, då dessa kapitel snarast är en återupprepning av den rudimentära information som finns att läsa på olika kommunikologihemsidor på Internet. Visserligen görs ett antal försök att beskriva disciplinen, men det saknas tyvärr den stringens och tydlighet som gör att innehållet skall bli trovärdigt. Istället upplevs texten snarast som en marknadsföringsbroschyr för kommunikologi och författarens företag.
Författaren ställer sedan kapitelvis upp de olika myterna:
1.”Förändring gör ont och tar tid.”
2.”Tala bara om för dem vad de ska göra så blir det bra.”
3.”Vi är så tydliga som vi bara kan vara.”
4.”Ger vi dem bara alla detaljer om förändringen så löser det sig nog.”
5.”Det viktigaste i ledarskapet är att tala om vad som skall göras.”
6.”Vi vet vad ni behöver i den här förändringen.”
7.”Om vi bara kör på snabbt med förändringen så blir det bra.”

Dessa myter är enligt författaren de han tycker är de mest förekommande gällande kommunikation och förändringar i organisationer. Så långt kan jag hålla med. Dessa beskrivningar stämmer väl överens med de jag själv mött i olika organisationer, och även läst i annan litteratur. Jag skulle dock inte kalla det myter utan snarare mer eller mindre lyckade förklaringar eller strategier för att hantera en förändring. Det hedrar dock att det tydligt framgår att det är just hans egna åsikter och inte ett resultat av vetenskapliga studier.

Jag gjorde ett allvarligt försök att till denna text sammanfatta kapitlen, men misslyckades. Kapitlen utgörs till stora delar av långa citat och anekdoter från kända politiker och andra som Maud Olofsson, Barack Obama, Anders Borg Deepak Chopra, Mahatma Gandhi och Abraham Lincoln. Mellan dessa görs långa referenser till annan facklitteratur och det är svårt att tyda ut vad författaren egentligen vill säga med denna text, vilka ord som är hans egna och vilka som är någon annans. Det blir svårt att få en struktur i budskapet och de frekventa citerandet gör att trovärdigheten sjunker. Boken upplevs som ett försök att orientera sig i ett landskap som inte ens författaren vet vilket det är. Dessutom saknar han såväl karta, kompass och GPS:en verkar ha slut på batterier. Istället förlitar han sig på alla de stigar som trampats av andra under många år, men han går vilse i alla stigkorsningar och vet till slut inte vart han är.

Finns det inget positivt och bra med denna bok?
Jodå, författaren gör faktiskt något väldigt modigt som han skall ha beröm för. Han har valt att bygga in länkar till youtube-klipp genom sk QR-koder. Det ger läsaren en möjlighet att parallellt med att läsa boken få en illustration till det författaren försöker åskådliggöra. Det är bra, nytänkande och modigt och passar väl in i det nya sättet att hantera information. Den digitala.

Sammanfattningsvis upplevs dock denna bok som rörig och den tillför knappast något nytt inom kommunikation och förändring. Vill man lära sig något nytt, eller få hjälp med att ifrågasätta sina gamla tankebanor i ämnet, så finns det andra betydligt mer innehållsrika och underbyggda böcker man kan läsa.

Vill man dock ha sköna citat och anekdoter, då duger den här boken alldeles utmärkt.

Mattias Lundberg

Skärp dig, hur svårt kan det vara?
Peter Nilsson

ISBN: 9789163709654
Framtidens Team

About Mattias Lundberg

Mattias Lundberg är Leg, Psykolog, Leg Psykoterapeut, Docent i Psykologi vid Umeå Universitet, Författare, Föreläsare och Moderator. Söker du en psykolog med vilja och mod att ha åsikter så är Mattias den du söker. Hans förmåga att förklara psykologi på ett enkelt sätt är omtalad och han anlitas ofta därför av såväl media som företag. Mattias mål är att göra psykologin tillgänglig och attraktiv - för alla. Mattias är författare till böckerna: Jäkla Människa - en handbok i hur man hanterar jobbiga människor på arbetet 17 typer av män - och vad de säger till psykologen 15 typer av kvinnor - och vad de säger till psykologen 16 typer av chefer - och vad de säger till psykologen 13 typer av par - och vad de säger till psykologen 12 typer av arbetsgrupper - och vad de säger till psykologen Mattias disputerade 1999 med en avhandling kring personlighet och uppfostran. Mattias har tidigare varit verksam inom psykiatrin och arbetat med rehabilitering i privat verksamhet. Dessutom har Mattias arbetat med chefs-och ledarutveckling, chefscoaching och utbildning, främst inom näringslivet.

4 Comments

 • Lina skriver:

  Min upplevelse av kommunikologi är inte att den påstår sig komma med något nytt eller några nya lösningar. Min erfarenhet av det visar snarare på att det är ett sätt att packetera kunskapen så att den blir lätt att ta till sig och lätt att förstå. Alltså inget nytt bara ett mer pedagogiskt och enkelt sätt att förklara det.

  Jag har läst olika kurser på universitet bland annat i psykologi, pedagogik, sociologi och kommunikation och håller mig uppdaterad kring ledarskap och organisationsutveckling kontinuerligt som ett led i mitt yrke. Det jag tycker är positivt med kommunikologi är att det är så enkelt att ta till sig. Man kan känna igen teorierna som ligger bakom de olika ”nycklarna” men man behöver inte förstå teorierna. Det kommunikologin gör är att förpacka kunskapen och förklara den på ett intuitivt sätt. Det innebär att vem som helst oavsett utbildningsbakgrund eller intelligensnivå kan ta till sig av kunskapen och försöka förändra sitt beteende.

  Visst, är du insatt på området och letar ny kunskap så är det här ingen bok för dig. Men vill du försöka lära känna dig själv, få en ökad förståelse för hur din organisation reagerar på dig som ledare och på förändring och vill du förändra ditt beteende, då är det en bok för dig.

  Jag tycker att du ska kontakta författaren och fråga om han kan förklara vad Kommunikologi går ut på. Att gå till källan brukar vara det enklaste sättet att räta ut frågetecken. Så testa att fråga, då är det troligare att du får svar.

 • Mattias Lundberg skriver:

  Hej Lina!
  Smaken är ju bekant som baken,,,

  Visst kan man kontakta författaren, men jag tycker nog att en författare som titulerar sig kommunikolog, borde kunna förklara vad denne menar utan att man skall behöva kontakta honom.

 • […] Skärp dig, hur svårt kan det vara att förändra […]

Leave a Reply to Lina Cancel Reply

Your email address will not be published.