Tio sanningar er marknadsavdelning mörkar

Posted by | december 17, 2012 | Kommunikation | 2 Comments

Vem bär ansvaret för varumärket – egentligen? Och hur många av alla varumärkesfrågor är mumbo jumbo? I boken Tio sanningar er marknadsavdelning mörkar av Tomas Conradi vänds många klassiska föreställningar upp och ner.

Varumärkesbyggande handlar inte bara om marknadsföring, utan i ytterst om att leverera ett högt värde till kunden. Det är helhetsupplevelsen av företagets produkter, anställda, interaktionsmiljöer och värdegrunder som är varumärket. Och i dagens uppkopplade värld med oändligt många digitala och sociala kanaler är det inte företaget som kan styra hur budskapen ska utformas – det är kunderna.

Detta innebär att ansvaret för varumärket går från att vara marknadsavdelningens till att i allra högsta grad bli ledningens.

Det första lagret av varumärket består av konkreta frågor så som hur, var och varför produkten är skapad. Det andra lagret når företagets värderingar. ”Vad är vi bäst på? Vad brinner vi för? Vad tjänar vi pengar på?”.

Kunderna har många parallella åsikter och behov – och att försöka styra dessa känslor med klassisk marknadskommunikation är som en spottloska i världshaven.

Fokusera istället på kundnyttan i alla led, så kommer resten att ordna sig.

Vidare vill Tomas Conradi helt stryka idén om USP (Unique Selling Proposition). Att vara unik är i många fall varken möjligt eller nödvändigt – det räcker med att vara bra på att leverera något som kunden gillar. Med djup målgruppsinsikt kan företaget leva upp till de förväntningar som kunden har, och vems ansvar är det? Just det, företagsledningens.

Jag gillar Conradis idé om att integrera varumärket mer i kärnan i företaget, snarare än att det ska vara något som en avgränsad avdelning pysslar med vid sidan av.

Som exempel nämns bland annat H&M som helt stundat i en varumärkesplattform, och istället vävt in varumärkesfrågorna i affärsstrategin istället.

Det känns som att det kommer en ny generation företag och varumärken som jobbar på liknande sätt som Conradi pekar på. Kanske är det inte så konstigt efter vi går in i en ny tid nu som ställer nya krav. De massmediala budskapen som en gång var så självklar utgör nu en mycket liten del av den totala upplevelsen av ett varumärke.

Eller hur många affischer, kataloger och reklamfilmer har du sett från Skype, Spotify eller Facebook?

Tio sanningar er marknadsavdelning mörkar
Tomas Conradi
Liber Förlag
ISBN: 9789147097432

About Fredrik Lyreskog

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.