Trots allt – livet bakom muren

Posted by | december 13, 2012 | Samhälle | No Comments

Det finns nog få konflikter som är lika tröstlöst förutsägbara som Israel-Palestina konflikten. Få konflikter som har ett lika stort och lika infekterat symbolvärde. Och få konflikter där de som lever mitt i den så brutalt reducerats till statister – och bokstavligt talat kanonmat – i ett antal större politiska, religiösa och ekonomiska spel.

Var gång det bränner till, antingen det nu handlar om ännu ett Ship to Gaza, ännu ett palestinskt raketangrepp eller ännu en israelisk attack, intar alla tyckare, likt Pavlovs hundar, sina gamla väl inövade positioner. Alla har sina egna agendor. Alla vet redan vem som är ond respektive god, svart och vit, offer och förövare. Något utrymme för kritiskt tänkande, nyanser eller gråtoner gives icke. Och så fort läget återgår till någon form av vardagsnormalitet svalnar intresset lika snabbt som sanden i Sinaiöknen en stjärnklar natt. Då drar den mediala och politiska tjattrande klassen, likt Egyptens gräshoppor, vidare till nästa konflikt som passar deras syften.

Just därför känns det så befriande att journalisten, fotografen och förläggaren Marko Wramén valt att skapa en bok som i första hand fokuserar just på de ”vanliga” människorna och hur de försöker få livet att gå ihop i konfliktens skugga. Trots allt. Livet bakom muren, skildrar vardagen i ett land genomkorsat av Muren, vägspärrar och allsköns praktiska utmaningar; ett liv som får hela vår diskussion om hur svårt det är att få ”livspusslet” att gå ihop, att kännas som själva definitionen på ett i-landsproblem.

En av bokens styrkor är att Marko Wramen, under sitt uppdrag med att dokumentera bistånd för den organisationen Anera, kunde få tillstånd att röra sig både på Västbanken och Gaza. Ändå är den något av ett vågspel. Inte så mycket för att den är Wraméns första egna bok som för att för att den nästan helt bygger på fotografiernas kraft (projektet har också resulterat i en fotoutställning med samma namn). Fotografierna kompletteras bara av en mycket kort introduktion och ännu kortare bildtexter. För den som kan lite om bilder och bildretorik, går det naturligtvis att se tanken bakom (mer om bildretorik skriver Camilla här), men i grunden är det betraktares tolkning av bilderna som blir berättelsen. För den som vill ha objektiva fakta om konflikten och dess historia, är Livet bakom muren definitivt fel bok. Men för den som vill känna in och beröras förmedlar den en kraftfull och mångfacetterad, om än högst subjektiv upplevelse.

Subjektivt är också perspektivet, det är nästan enbart vardagen för de fyra miljoner palestinierna på Västbanken och i Gaza som skildras. Wramén, som arbetat i en rad olika konfliktzoner motiverar det med en ”tumregel” han fått lära sig i fält, nämligen: ”Do the body count”. Och han hävdar att fyra till fem gånger så många palestinier som israeler dödats i konflikten. Men det känns ändå viktigt att framhålla att verkligheten är mera komplex än så. Det finns fler giltiga perspektiv; palestinierna definitivt inte är de enda offren i konflikten.

Med dessa reservationer är det ändå starka känslor boken lyckas förmedla, kanske i synnerhet till läsare som likt mig själva har erfarenhet av utanförskap och rollen som underdog (jag var rejält mobbad i skolan). Många av bilderna är vackra, berör verkligen och har skarp närvarokänsla. Wramén har ett öga för detaljer, bakgrunder och komposition. Min egen favorit är siluetten av den svarta katten mot en bakgrund av taggtråd. Eller varför inte den ödesmättade bilden av det som en gång var en olivodling på vägen från Jerusalem till Jordandalen. Bilden för tankarna till ett sterilt månlandskap där bara svarta stubbar vittnar om träd som inte överlevde konflikten. Eller om man så till en krigskyrkogård där stubbarnas raka rader påminner om gravstenar. Självfallet finns det också bilder där man får en känsla att tiden eller utrustningen inte riktigt räckt till, men också de bidrar till helheten.

Den helt överväldigande känslan blir, åtminstone för mig, tröstlöshet, hopplöshet och oförutsägbarhet. Bilden av ett folk som så gott det går försöker hanka sig fram i nuet, och som får nöja sig med att fira de små segrarna. En dag utan öppna krigshandlingar, en dag då det går att ta sig genom avspärrningarna utan problem, en dag då en nyborrad brunn ger tillgång till lite friskt vatten i ett område där just vatten är ständig bristvara. Men också en mustig, motsatsfylld värld där det vackra, stoltheten och värdigheten hela tiden finns sida vid sida med det onda, rädslan och förnedringen.

Trots allt – livet bakom muren lyckas också med all önskvärd tydlighet förmedla hur närvarande historien, gamla religioner, gamla sedvänjor och uråldriga konflikter hela tiden är. Ibland på gott, men för det mesta på ont. Just oförmågan att ompröva och att gå vidare känns som en av de mera destruktiva konserverande krafterna – för alla parter. Kanske sammanfattas det bäst i en av Wraméns lakoniska bildtexter: ”Prideparaden i Jerusalem … är ett av de få tillfällen då judiska och muslimska extremister enas kring en gemensam åsikt. De gillar inte pride”.

Det som nästan saknas helt i bilderna är hoppet och framtidstron. Däremot finns det mycket av galghumor och ironi, inte minst som en överlevnadsstrategi för att göra livet bakom muren lite drägligare. Ibland är ironin, eller kanske snarare cynismen, oavsiktligt som det faktum att männens del av klagomuren i Jerusalem är dubbelt så stor som kvinnornas. Ibland avsiktligt i form av allt från professionella fotoinstallationer till bitsk grafitti på den 708 km långa och på sina ställen 8 meter höga muren.

I bilderna finns ofta också en kontakt och en tydlig sympati med (för att inte säga kärleksfullhet till) de människor Wramén valt att avbilda. Återigen ett starkt subjektivt grepp, men utan det är risken stor att betraktaren inte skulle klara att känna in en verklighet som är så olik vår.

För den som vill leva sig in i palestiniernas vardag är ”Trots allt. Livet bakom muren” en lika tänkvärd som intressant bok. Och för den som vill provocera sina gäster lite, fungerar den som en alldeles utmärkt ”coffe table book” där de vackra bilderna kan bli en ingång till en meningsfull och djupare dialog om hur livet ter sig bakom muren. Långt från de sterilt låsta positioner som brukar känneteckna diskussioner om Israel-Palestinakonfilkten.

Rekommenderar Leif Jansson

Trots allt – livet bakom muren
Marko Wramén
Förlag Waterglobe Productions
ISBN: 9789198039412

About Leif Jansson

Leave a Reply

Your email address will not be published.